Tuning – D A D G B E

Gtr 2
PM————————————————————|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9—|

PM——————————————————–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-11-11-11-11-9-9-9-9-8-8-8-8-9—-|

Both Gtrs
PM————————————————————|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9—|

PM——————————————————–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-11-11-11-11-9-9-9-9-8-8-8-8-9—-|

Both Gtrs
play 4 times
PM—————————-|
|————————————|
|————————————|
|————————————|
|————————————|
|-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3—-|
|————————————|

Both Gtrs
play 8 times
PM—————————-|
|————————————|
|————————————|
|————————————|
|————————————|
|-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3—-|
|————————————|

Gtr 3
play 4 times
|————————————————————————-|
|-13p12-0-0-12p10-0-0-10p8-0-0-8p7-0-0-7p5-0-0-5p3-0-0-3p1-0-0-0-0-0-0—-|
|————————————————————————-|
|————————————————————————-|
|————————————————————————-|
|————————————————————————-|

Gtr 4
joins 3rd time
|—————————————————————————–|
|-17p15-0-0-15p13-0-0-13p12-0-0-12p10-0-0-10p8-0-0-8p7-0-0-7p5-0-0-0-0-0-0—-|
|—————————————————————————–|
|—————————————————————————–|
|—————————————————————————–|
|—————————————————————————–|

Gtr 3
play twice
|-4——|
|-7b9—-|
|——–|
|——–|
|——–|
|——–|

Gtr 4 play twice
|–7——-|
|-10b12—-|
|———-|
|———-|
|———-|
|———-|

Both Gtrs
play twice
PM————————————————————|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9—|

PM——————————————————–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-11-11-11-11-9-9-9-9-8-8-8-8-9—-|

Gtr 2
play twice, Gtr 1 joins 2nd time
PM—-| PM–| PM–|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-1p0———1p0——-0——–1p0———1p0—–1p0-4-4-3h4—-|
|-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-0-0–0-0-0-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-1p0-4-4-3h4—-|

Both Gtrs
play twice
PM—-| PM–| PM–|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-1p0———1p0——-0——–1p0———1p0—–1p0-4-4-3h4—-|
|-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-0-0–0-0-0-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-1p0-4-4-3h4—-|

Verse
Both Gtrs
play twice
PM—-| PM–| PM–|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-1p0———1p0——-0——–1p0———1p0—–1p0-4-4-3h4—-|
|-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-0-0–0-0-0-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-1p0-4-4-3h4—-|

PM—-| PM–| PM–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-1p0———1p0——-0——–1p0———1p0—–1p0-4–3h4—-|
|-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-0-0–0-0-0-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-1p0-4–3h4—-|

Chorus
Both Gtrs
play twice
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|

PM—————————-|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–0————————————-|
|-0–3–5–5S6–5–0–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Both Gtrs
play twice, Gtr 3 Lead (to be added)
PM————————————————————|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9—|

PM——————————————————–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-11-11-11-11-9-9-9-9-8-8-8-8-9—-|

Repeat Verse
Repeat Chorus

Both Gtrs
play twice
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|

PM—————————-|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–0————————————-|
|-0–3–5–5S6–5–0–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Gtr 3
|—————————————–|
|—-6–8–8b9–8–6–8–6—–6–8–6—-|
|-7————————-7————-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

|————————————–|
|—-6–8–8b9–8———————-|
|-7—————-7–<3>n—–<3>n–|
|————————————–|
|————————————–|
|————————————–|

Gtr 3
|—————————————–|
|—-6–8–8b9–8–6–8–6—–6–8–6—-|
|-7————————-7————-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

|———————–|
|—-6–8–8b9–8——-|
|-7—————-7—-|
|———————–|
|———————–|
|———————–|

Gtr 4
|——————————————————|
|—–10–11–11b12–11–10–11–10——10–11–10—-|
|-10———————————10—————-|
|——————————————————|
|——————————————————|
|——————————————————|

|——————————|
|—–10–11–11b12–11——–|
|-10———————10—-|
|——————————|
|——————————|
|——————————|

Both Gtrs
play 6 times
PM————————————————————|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Both Gtrs
play 4 times
PM————————————————————|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Gtr 3
|-11h12p11—-11————————————————————-|
|———-14—-14-12-11-9–11–12–11h12p11p9—-9————————-|
|———————————————–12—12-11-9-8-9–8–9–8—-|
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|
|—————————————————————————-|

PM|
|————————————————————–|
|————————————————————–|
|-8h9p8—-8—————————————————|
|——-11—11-9–8–6–8–6h=8p6—6——————6-6—-|
|———————————-9—9-7-6-7-6-4-6———–|
|————————————————————–|

PM—-| PM—-|
|————————————————————|
|————————————————————|
|————————————————————|
|-5-6-8-8-6-6-6-6-5-6-8-8-6-6-6-6-5-6-8–8–8–9–8–6–8—-|
|————————————————————|
|————————————————————|

PM—-| PM—-|
|————————————————————|
|————————————————————|
|——————————————————-8—-|
|-5-6-8-8-6-6-6-6-5-6-8-8-6-6-6-6-5-6-8–6–5–9–8–6——-|
|————————————————————|
|————————————————————|

Both Gtrs
play 4 times
PM————————————————————|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|——————————————————————–|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Gtr 3
play 8 times
|—————————————————-|
|—————————————————-|
|———-15—————-15—————-13—-|
|-13-15-16—-16-15-13-15-16—-16-15-13-15-16——-|
|—————————————————-|
|—————————————————-|

Gtr 4
play 8 times
|—————————————————-|
|—————————————————-|
|———-18—————-18—————-16—-|
|-16-18-20—-20-18-16-18-20—-20-18-16-18-20——-|
|—————————————————-|
|—————————————————-|

Both Gtrs
play twice, Gtr 3 Lead (to be added)
PM—-| PM–| PM–|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-1p0———1p0——-0——–1p0———1p0—–1p0-4-4-3h4—-|
|-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-0-0–0-0-0-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-1p0-4-4-3h4—-|

PM—-| PM–| PM–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-1p0———1p0——-0——–1p0———1p0—–1p0-4–3h4—-|
|-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-0-0–0-0-0-1p0-0-0-0-0-1p0-0-0-1p0-4–3h4—-|

Both Gtrs
play twice
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|

PM—————————-|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–0————————————-|
|-0–3–5–5S6–5–0–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Gtr 3
|—————————————–|
|—-6–8–8b9–8–6–8–6—–6–8–6—-|
|-7————————-7————-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

|————————————–|
|—-6–8–8b9–8———————-|
|-7—————-7–<3>n—–<3>n–|
|————————————–|
|————————————–|
|————————————–|

|—————————————–|
|—-6–8–8b9–8–6–8–6—–6–8–6—-|
|-7————————-7————-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

|————————————–|
|—-6–8–8b9–8———————-|
|-7—————-7——————-|
|————————————–|
|————————————–|
|———————0n————–|

Gtr 4
|——————————————————|
|—–10–11–11b12–11–10–11–10——10–11–10—-|
|-10———————————10—————-|
|——————————————————|
|——————————————————|
|——————————————————|

|———————————————-|
|—–10–11–11b12–11————————|
|-10———————10–<3>n——-<3>n-|
|———————————————-|
|———————————————-|
|———————————————-|

|——————————————————|
|—–10–11–11b12–11–10–11–10——10–11–10—-|
|-10———————————10—————-|
|——————————————————|
|——————————————————|
|——————————————————|

|——————————|
|—–10–11–11b12–11——–|
|-10———————10—-|
|——————————|
|——————————|
|——————————|

Gtr 2
PM————————————————————|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9—|

PM——————————————————–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-11-11-11-11-9-9-9-9-8-8-8-8-9—-|

Both Gtrs
PM————————————————————|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|——————————————————————-|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9—|

PM——————————————————–|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|——————————————————————|
|-6-6-6-6-9-9-9-9-8-8-8-8-9-9-9-9-11-11-11-11-9-9-9-9-8-8-8-8-9—-|

Repeat Verse
play Chorus 4 times, with 2 guitar lead parts

Both Gtrs
play twice
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|
|-0–3–5–5S6–5–3–5–3–0–3–5–3—-|

PM—————————-|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|——————————————————–|
|-0–3–5–5S6–5–0————————————-|
|-0–3–5–5S6–5–0–1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—-|

Gtr 3
play twice
|—————————————–|
|—-6–8–8b9–8–6–8–6—–6–8–6—-|
|-7————————-7————-|
|—————————————–|
|—————————————–|
|—————————————–|

|————————|
|—-6–8–8b9–8——–|
|-7—————-7—–|
|————————|
|————————|
|————————|

Gtr 4
play twice
|——————————————————|
|—–10–11–11b12–11–10–11–10——10–11–10—-|
|-10———————————10—————-|
|——————————————————|
|——————————————————|
|——————————————————|

|——————————|
|—–10–11–11b12–11——–|
|-10———————10—-|
|——————————|
|——————————|
|——————————|

Both Gtrs
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|—————-|
|-0-0—–0-0—-|
|-0-0—–0-0—-|

Tablature Legend
—————-
h – hammer-on
p – pull-off
b – bend
pb – pre-bend
r – bend release (if no number after the r, then release immediately)
/ – slide into or out of (from/to “nowhere”)
s – legato slide
S – shift slide
– natural harmonic
[n] – artificial harmonic
n(n) – tapped harmonic
~ – vibrato
tr – trill
T – tap
TP – trem. picking
PM – palm muting
n/ – tremolo bar dip; n = amount to dip
n – tremolo bar down
n/ – tremolo bar up
/n – tremolo bar inverted dip
= – hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
<> – volume swell (louder/softer)
x – on rhythm slash represents muted slash
o – on rhythm slash represents single note slash