Intro:
|———————————————–|
|———————————————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx–4-4-(4)xx—|
|–4-4-(4)xx–0-0-(0)xx–5-5-(5)xx–4-4-(4)xx—|
|———————————–2-2-(2)xx—|x4

Verse:
|————————|
|————————|
|————————|
|——-6-6-6———-3-|
|-4-4-4——-7-7-7—-3-|
|———————-3-|
[———P.M———-]

|————————|
|————————|
|————————|
|——-7-7-7———-5-|
|-4-4-4——-8-8-8—-5-|
|———————-5-|x2
[———P.M———-]

Verse – Outro:
|————————|
|————————|
|————————|
|——-6-6-6———-3-|
|-4-4-4——-7-7-7—-3-|
|———————-3-|
[———P.M———-]

|————————|
|————————|
|————————|
|——-5/7777/88886—-|
|-4-4-4——————|
|————————|
[-P.M-]

|————|
|————|
|-2—-4—–|
|-2—-4—–|
|-0—-2—–|
|————|
This is just a story of a broken soul…

Pre-Chorus:
|——————————————|
|——————————————|
|——————————————|
|-11–11-11–9-7–7-xx–2–xx–7-9–9–xx–|
|-11–11-11–9-7–7-xx–2–xx–5-7–7–xx–|
|–9—9–9–7-5–5-xx–0–xx–5-7–7–xx–|x2
As days go by, my heart grows cold…

Chorus:
|———————————————–|
|———————————————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx–4-4-(4)xx—|
|–4-4-(4)xx–0-0-(0)xx–5-5-(5)xx–4-4-(4)xx—|
|———————————–2-2-(2)xx—|x2

Verse:
|————————|
|————————|
|————————|
|——-6-6-6———-3-|
|-4-4-4——-7-7-7—-3-|
|———————-3-|
[———P.M———-]

|————————|
|————————|
|————————|
|——-7-7-7———-5-|
|-4-4-4——-8-8-8—-5-|
|———————-5-|x2
[———P.M———-]

Verse – Outro:
|————————|
|————————|
|————————|
|——-6-6-6———-3-|
|-4-4-4——-7-7-7—-3-|
|———————-3-|
[———P.M———-]

|———————-|
|———————-|
|———————-|
|——-5/7777/88886–|
|-4-4-4—————-|
|———————-|
[-P.M-]

|————|
|————|
|-2—-4—–|
|-2—-4—–|
|-0—-2—–|
|————|
This is just a story of a broken soul…

Pre-Chorus:
|——————————————|
|——————————————|
|——————————————|
|-11–11-11–9-7–7-xx–2–xx–7-9–9–xx–|
|-11–11-11–9-7–7-xx–2–xx–5-7–7–xx–|
|–9—9–9–7-5–5-xx–0–xx–5-7–7–xx–|x2
As days go by, my heart grows cold…

Chorus:
|———————————————–|
|———————————————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx–4-4-(4)xx—|
|–4-4-(4)xx–0-0-(0)xx–5-5-(5)xx–4-4-(4)xx—|
|———————————–2-2-(2)xx—|x4

Bridge:
|—————————|
|—————————|
|6———xxxx6–7–8–2—|
|6———xxxx6–7–8–2-4-|
|4———xxxx4–5–6–0-4-|
|————————-2-|

Chorus:
|———————————————–|
|———————————————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx–4-4-(4)xx—|
|–4-4-(4)xx–0-0-(0)xx–5-5-(5)xx–4-4-(4)xx—|
|———————————–2-2-(2)xx—|x2
Does anyone around me feel the same? Put your fist up and vent your pain!

Solo:
|—————————————————|
|—————————————————|
|—————————————————|
|————4-4———2-4———6-7————|
|————4-4-4/7776-2-4———6-7-/12121211-|
|5-5-5/8886-4-4———0-2-5/8886-4-5————|
[—PM—-] [–PM–] [–PM–] [—PM—]
Does anyone around me feel the same?!?! Put your fist up and vent your pain!

Outro:
|———————————————–|
|———————————————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx————–|
|–6-6-(6)xx–2-2-(2)xx–7-7-(7)xx–4-4-(4)xx—|
|–4-4-(4)xx–0-0-(0)xx–5-5-(5)xx–4-4-(4)xx—|
|———————————–2-2-(2)xx—|x6