Koje vrste pickupova postoje?     (0)
Pickupovi se u osnovi mogu podijeliti u tri kategorije: single coil

pickupove, humbucker pickupove i piezo pickupove. Prve dvije vrste su

magnetni pickupovi kojima je osnovna "građevna jedinica" magnet oko

kojeg je namotana zavojnica. Ako se sjećate fizike iz srednje škole,

prisjetit ćete se da kretanje vodiča u magnetnom polju inducira napon -

prema tome, kretanje ( vibriranje ) žice u magnetnom polju pickupa

inducirati će napon. Daljnji put do pojačala objasnjen je u dijelu FAQa

koji se bavi pojačalima.

Single coil pickupove karakterizira zavojnica namotana oko jednog

magneta (otud i ime single coil) - svijetlog su zvuka, kristalno

čistoga ali pate od problema zvanog šum (odnosno na engleskom "hum").

Da shvatite o čemu pričam, uštekajte gitaru sa single coilovima u

pojačalo na kojem je distorzija do daske, i onda se približite

upaljenom monitoru. Get the point? Tipični zvuk single coilova čuti

ćete na fenderovim gitarama, iako su zadnjih godina zbog potrazžje

trzišta počeli proizvoditi i gitare sa humbuckerima.

Međutim, amerikanac Seth Lover je tijekom 50ih godina ingeniozno spojio

dva single coil pickupa u seriju i povezao ih "out of phase" sto znači

da je fazni pomak signala jednak pi/2 i rođen je humbucker. Kao što

samo ime govori za humbucker je karakteristično to da neutralizira šum

(šumovi dvaju single coilova se ponistavaju zato što su spojeni

serijski izvan faze ). Nažalost ( ili na sreću ) humbuckeri zbog toga

imaju tamniji i glasniji zvuk. Tipični zvuk humbuckera prisutan je na

Gibson gitarama.

E sad, pokušajte staviti pickup na klasičnu gitaru... nema zvuka?

Normalno da nema zvuka zato što plastika nije vodič ( ako ne shvaćate o

čemu pričam niste pažljivo čitali :) Piezo-električni efekt

karakterističan je za neke kristale koji pretvaraju mehaničku silu u

napon. Prema tome, vibracija žica moze uzrokovati napon - tako

funkcioniraju piezo pickupovi.

Posto je nužno da sam kristal vibrira, piezo pickup mora biti u

kontaktu sa žicom, zato se najčesće stavlja u saddle (sedlo?) Piezo

pickupovi najčesće se nalaze na elektroakustičnim i elektroklasičnim

gitarama, te na nekim (skupljim) modelima električnih gitara

Parkern Fly, Yamaha RGX 820Z, EB Musicman Axis Sport ).

Dodao bi ovoj podjeli još onu na aktivne i pasivne pickupove. Pasivni

pickupovi zvuk titranja žica pretvaraju magnetnom indukcijom u slab

napon, koji se pojačalom pojačava do zadovoljavajućeg nivoa.

Aktivni su drugačije konstrukcije i imaju neku vrst pretpojačala, a

zahtijevaju i stalno napajanje iz 9V baterije (odatle i ono aktivni).

Karakterizira ih u principu jači i čistiji signal od pasivnih pickupa,

dok je nekima taj zvuk sterilan.

Postoje i tzv. "stacked humbuckers", a to su humbuckeri u tijelu single

coila, sa namotima nasloženim jedan povise drugog. Time se postize zvuk

blizak single coilu, ali bez zujanja. Još jedna varijanta su tzv. mini

humbuckeri, koji imaju 2 jako uska namota, tako da su širine single

coila.
Promjenjeno: 15-04-2007 14:37   [Nazad na vrh]
Prosječna ocjena korisnika(od max 10) 10.00   
Glasovi 1 od 12-09-2007 14:12