Kako se ovi modusi (dorski, frigijski i to) slažu sa akordima?     (0)
Svakako, ovisi o tonalitetu. na dorski obično paše mol 7 + alterirani,

frigijski takodjer + mol 7/-9, itd. probaj po principu 1357 (tonika,

terca, kvinta, septima, ponekad i nona) složit osnovne tonove pa

kombinirat..
Promjenjeno: 15-04-2007 14:28   [Nazad na vrh]
Prosječna ocjena korisnika(od max 10) Nema još ocjena   
Glasovi 0