MORE LI

C           F           C
MORE LI NAM POMOĆI ŠAKA PEPELA
          G              C
DA SE POSPEMO ZA SVE GRIJE
            F           C
MORE LI NAM POMOĆI OVA POKORA
          G           C
DA SE VOLIMO KA I PRIJE

G7       F                              C
MORE LI, MORE LI NEZALIVENO CVIĆE OPET CVITATI
G7       F                              C
MORE LI, MORE LI OVU UGASLU SVIĆU IŠTA UŽGATI
          G7
RECI MORE LI

C                      G
NEZALIVENO CVIĆE OPET CVITATI
    F                 C
OVU UGASLU SVIĆU IŠTA UŽGATI
                           G
NAŠU NESRITNU JUBAV ITKO SPASITI
          C
RECI MORE LI, RECI MORE LI,
          G7       C
RECI MORE LI IKAD VIŠE

C        F                C
MORE LI RAZMRSITI GROPE SKORENE
          G          C
KOJA LIPA RIč POMIRENJA
        F             C
MORE LI OTOPITI DUŠE LEDENE
           G        C
KOJA TOPLA RIč DOVIÐENJA
 

MORE LI, MORE LI NEZALIVENO CVIĆE OPET CVITATI……..