E    H              E
Marijano večeraj pa lezi
E     H              E
Marijano večeraj pa lezi
A          H7  E    H7            E
A ja odoh dušo moja kud mi srce teži
A         H7   E    H7            E
A ja odoh dušo moja kud mi srce teži

Marijano ne proklinji mene
Marijano ne proklinji mene
Što ja idem dušo moja pod prozore njene
Što ja idem dušo moja pod prozore njene

Marijano oboje nas žali
Marijano oboje nas žali
Drugi su te dušo moja meni obećali
Drugi su te dušo moja meni obećali

Marijano ne proklinji mene
Marijano ne proklinji mene
Što ja idem dušo moja pod prozore njene
Što ja idem dušo moja pod prozore njene

Marijano, Marijano, nije nam od Boga dano
Marijano, Marijano, nije nam od Boga dano