*=Palm mute
Intro RIff:play fairly fast /=slide down string
E————————————————————
B-77777-7b7b7b7b7b-7777-7-5-3-0——————————
G————————————————————2X
D————————————————————
A————————————————————
E————————————————————
Verse:
E————————————————————
B————————————————————
G——-9——–9——————————————-
D-99999-9–99999-9——————————————-play a few times
A-99999-7–99999-7——————————————-
E-77777—-77777———————————————
***** *****
Chorus:
E————————————————————
B————————————————————
G——-88888-99999——————————————play as many times as needed
D-99999-88888-99999-99-44————————————
A-99999-66666-77777-99-44————————————
E-77777————-77-22————————————
SOlo:
E————————————————————
B————————————————————
G———7-9-9b-7——————————————-play a few times
D-77-8-9-9———9—————————————–
A————————————————————
E————————————————————

E————————————————————
B-77777-7b7b7b7b7b-7777-7-5-3-0-(slide)———————-
G——————————-pick back and forth while sliding up the string
D————————————————————
A————————————————————
E————————————————————

E————————————————————
B————————————————————
G———-44———-44—–7——————————
D-77777-44-44-77777-44-44-9-7-7-44—————————
A-77777-44-22-77777-44-22-9-7-5-44—————————
E-55555-22—-55555-22—-7-5—22—————————

Play this during the last verse
(slide down)
E-8-8//–8-8//———————————————–
B-8-8//–8-8//———————————————–
G————————————————————
D————————————————————
A————————————————————
E————————————————————