Žanamari Lalić

5 akorda/tabova

Žanamari Lalić Žanamari je rođena 08. rujna 1981. u Tučepima. Već kao vrlo mlada postizala je zapažene rezultate na natjecanjima mladih pop pjevača. Nakon završenog studija “American College for Management and Technology” u Dubrovniku kreće u Njemačku gdje je počela surađivati sa mnogim producentima ...