Toma Zdravković

27 akorda/tabova

Toma Zdravković, za prijatelje Dado, svet je ugledao 20. septembra 1938. u se-lu Pečenjevcu, kod Leskovca. Odrastao u nemaštini i siromaštvu, kao jedno od peto-ro dece, nije ni mogao da očekuje moralnu podršku Svevišnjeg. Brzo je shvatio da ga život na selu ne privlači, niti je sebe mogao da zamisli kao individulnog poljo-privrednog proizvođača koji šuruje sa društvenim sektorom. Umesto o njivi...