Kelly Family

34 akorda/tabova

Prica o The Kelly Family pocela je kada je Dan, otac clanova grupe pretvorio svoj hobi - Zabavljanje prijatelja u slobodno vreme - u zanimanje i zapoceo, zajedno sa zenom i decom, javnu karijeru. Pod kraj sezdesetih Brabara i Dan Kelly, plesacica i trgovac starinama, sele se sa svojih cevro dece iz Amerike u Evropu. Nastanjuju se u siromasnom podrucju Juzne Spanije, gde televizori, pa cak ni ra...