D                  A            D
ISPRED NAŠE KUĆICE CVIJEĆE JE U CVATU
                   A         D
SUNAŠCE GA MILUJE, KUPA GA U ZLATU
    A           D      A           D
    NABRALI SMO KITICU NAJLJEPŠEGA CVIJEĆA
    A            D       A            D
    DAT’ ĆEMO GA MAJčICI NEK JE PRATI SREĆA

SRCA SU NAM PREPUNA VELIKOG VESELJA

U SVAKOME CVJETIĆU IMA MNOGO ŽELJA
 
    NABRALI SMO KITICU NAJLJEPŠEGA CVIJEĆA

    DAT’ ĆEMO GA MAJčICI NEK JE PRATI SREĆA

BIT’ ĆEMO TI MAJčICE UTJEHA I NADA

UVIJEK ĆE TE VOLJETI NAŠA SRCA MLADA
 
    NABRALI SMO KITICU NAJLJEPŠEGA CVIJEĆA

    DAT’ ĆEMO GA MAJčICI NEK JE PRATI SREĆA

Za mog malog Ivana rođenog 06.11.2009.