Yu grupa Crni leptir

(solo-solaza)
e|0-3-5-5s7-7-5-3-3s5-5-3-2-2h3-2-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
B| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3-3s5-5-5s7-7-5-3-3s5-5-3-3s5-5-3-3s5- -|
G| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
D| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
A| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
E| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
 

e|0-3-5-5s7-7-5-3-3s5-5-3-2-2h3-2-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
B| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3-3s5-5-5s7-7~-7~-7~-7~-5-3-3s5-5-3-3s5- -|
G| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
D|- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|
E| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -|

Solo na pocetku

Em          D               Em
Ulicna svetiljka,baca svetlost u krug,
                 D             Em
dok crni leptiri lete pravo na nju,
EmG D     Em  G     D Em
ali ne znaju da tu je kraj ,
Em G  D  Em  G    D        Em
da ih ubija njene svetlost sjaj

Solo u sredini

Nekad sam leteo leptir bio i ja ,
svetlost me mamila krila mi sprzila,
crni leptiru ,bezi u noc,
jutro sacekaj svetlost ce doc’.

Solo na kraju