e|–3–5–7–9–9–7–5–7–7–5–3–5–3–5–3–0*————————-
H|–3–7–7–5–3–5–5–5–3–1–3–1–3–1——————————–
G|–1———————————————————————–
D|————————————————————————–
A|————————————————————————–
E|————————————————————————–

0*-okidanje zice kada na njoj nije prst

Meni ova verzija dobro zvuci ali mozete je kritikovati,sugstirati na promene i menjati je!