*verse & pre chorus

Guitar 1 w/ slight distortion (have the gain around 1)

E|———————————–|
B|———————————–|
G|———66666666-7777777777777777-|
D|77777777-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-|   
A|xxxxxxxx-44444444-5555555555555555-|
E|55555555—————————|
                                                                       
guitar 2 w/ clean tone                    (x9)
                                       /
E|55555555-55555555-55555555-55555555|/
B|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx|
G|22222222-22222222-22222222-22222222|
D|———————————–|
A|———————————–|
E|———————————–|

chorus “dont leave”

guitar one w/ slight distortion

E|————————————-|
B|————————————-|
G|66666666-77777777-99999999-99999999–|
D|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx–|
A|44444444-55555555-77777777-77777777–|
E|————————————-|

guitar two w/ clean tone                        (x2)

E|55555555-55555555-55555555-55555555–|
B|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx–|
G|22222222-22222222-22222222-22222222–|
D|————————————-|
A|————————————-|
E|————————————-|

verse 2 and pre chorus 2

Guitar 1 w/ slight distortion (have the gain around 1)

E|———————————–|
B|———————————–|
G|———66666666-7777777777777777-|
D|77777777-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx-|   
A|xxxxxxxx-44444444-5555555555555555-|
E|55555555—————————|
                                                                       
guitar 2 w/ clean tone                    (x12)
                                       /
E|55555555-55555555-55555555-55555555|/
B|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx|
G|22222222-22222222-22222222-22222222|
D|———————————–|
A|———————————–|
E|———————————–|

chorus

guitar one w/ slight distortion

E|————————————-|
B|————————————-|
G|66666666-77777777-99999999-99999999–|
D|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx–|
A|44444444-55555555-77777777-77777777–|
E|————————————-|

guitar two w/ clean tone                        (x8)

E|55555555-55555555-55555555-55555555–|
B|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx–|
G|22222222-22222222-22222222-22222222–|
D|————————————-|
A|————————————-|
E|————————————-|

outro solo

guitar one w/ clean tone

E|——-121212——-121212—9—9—9—9–|
B|101010——-101010——–10–10–10–10—|
G|——————————————–|
D|——————————————–|
A|——————————————–|
E|——————————————–|

guitar two w/ clean tone                        (fade out)

E|55555555-55555555-55555555-55555555–|
B|xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx–|
G|22222222-22222222-22222222-22222222–|
D|————————————-|
A|————————————-|
E|————————————-|