Necu pisati reci!!!

Strofa-Gm,Gm,Cm,Cm,Gm,Gm,Cm,Cm,
U tvojim stopama…Dis,Gm,Dis,Gm,B,Fm,Dis,D(Ddur udarate samo jedan udarac

REF-Gm-Dis,D,Gm-Dis,D,B,Fm,Dis,D refren svirate 2*
Ova crta izmedju Gm i dis je da se ti akordi sviraju na polaa

a druga gitara moze da svira non-stop ovako-G3_—-3-3
D4_-3h5—–5

A tu vam ide funky ritamm.